Interim Management

Boosting People is in staat om een organisatiewijziging tot stand te brengen. Een dergelijke verandering is altijd een combinatie van het wijzigen van de strategie, structuur en cultuur van de organisatie. Daarbij speelt het wijzigen van posities en de kwaliteit van medewerkers binnen de organisatie een belangrijke rol. Als leidend motief voor de verandering kiezen wij altijd de wenselijke situatie van onze opdrachtgever. Daarbij kunt u rekenen op ons inlevingsvermogen, flexibiliteit, loyaliteit, doorzettingsvermogen en resultaatgerichtheid.

Centraal staat: ‘hoe kunt u uw klanten enthousiast maken over de dienstverlening van uw organisatie?’. Centrale vragen daarbij zijn: ‘welke producten en diensten levert uw organisatie aan uw klanten?’ en ‘hoe worden de processen van uw organisatie ingericht, zodat zij doelgericht, efficiënt en beheerst verlopen, teneinde de klanttevredenheid te realiseren?’. In de dienstverlening krijgt hiervoor het gedrag van medewerkers en in het bijzonder hun adviesvaardigheden, bijzondere aandacht.

Interimmanagement is een rol. De interimmanager is tijdelijk verantwoordelijk voor het leidinggeven aan een (deel van de) organisatie en daarmee voor de te behalen resultaten. Aan de opdracht een specifieke veranderopgave verbonden. Iedere verandering is mensenwerk en dat vraagt aandacht, tijd en flexibiliteit. Wij vinden het voortdurend afwegen van verschillende belangen en risico’s daarin belangrijk. We houden daarbij rekening met de specifieke cultuur die in uw organisatie heerst.

Leg een professionele basis, start vandaag,  vraag hier informatie.