Workshop Overleg Structuren.

 

Overleg Structuren

Realiseert u zich hoe belangrijk vergaderingen en overleggen zijn voor zorgvuldige besluitvorming of het creëren van draagvlak? In deze workshop Overleg Structuren leert u om constructief en efficiënt te overleggen. Na de workshop oefent u maximaal invloed uit op de gang van zaken in vergaderingen.

Tijdens de workshop gaat u vooral ‘leren door te doen’: korte theoretische inleidingen worden afgewisseld met oefeningen. In de workshop gaan we uit van uw eigen praktijksituatie. Het vergaderproces staat daarbij centraal (niet de inhoud), waarbij we steeds de volgende twee vragen behandelen: Hoe kunt u de vergadering effectiever maken? En welke invloed heeft u daar op?

Waarom deze workshop?

 • Snel samen leren in een ontspannen, professionele sfeer
 • Geringe besteding van tijd en middelen met veel resultaat
 • Opfrissen van reeds aanwezige kennis
 • Flexibel en zeer maatgericht, geschikt voor grote groepen
 • Sterke en meer zelfsturende medewerkers
 • Verbetering van communicatieve vaardigheden

Onderwerpen

 • vergaderingen openen en sluiten
 • opstellen van een effectieve agenda
 • doelen en fasen in een vergadering
 • onderscheid maken tussen inhoud, procedures en proces
 • omgaan met passieve en/of onverzettelijke deelnemers
 • deelnemers afkappen
 • creatieve vormen van vergaderen

Resultaat a afloop van deze workshop:

 • kunt u vergaderingen effectief laten verlopen
 • oefent u beter invloed uit op het verloop van een vergadering
 • bent u in staat een goede agenda en fasering op te stellen
 • kunt u omgaan met lastige situaties en koppige, onverzettelijke deelnemers

Leg een professionele basis, start vandaag,  vraag hier informatie.

Back to Top

Onze trainers helpen u aan meer informatie en bij het maken van de juiste keuze.
Informatie aanvragen