Strategisch Management.

 Strategisch Management

Wilt u concreet bijdragen aan het strategisch management van uw organisatie? Leer op basis van gedegen toekomstscenario’s een sterke visie te formuleren en strategieën te vertalen in concrete acties. Groei in uw rol als strateeg en breng uw organisatie verder dan de waan van de dag. De trainer reikt u handvatten aan hoe u binnen uw eigen organisatie vorm kunt geven aan het proces voor het maken van robuuste strategische keuzes. U leert modellen en vaardigheden die u in staat stellen concreet bij te dragen aan het strategisch beleid van uw organisatie. Daarnaast ontvangt u vele praktische handvatten om alle ideeën in uw eigen werkomgeving toe te passen.

Onderwerpen

  • Strategisch management: overzicht van de belangrijkste denkwijzen rondom strategie en innovatie; wat maakt een strategie succesvol; wat kunnen we leren van succesvolle en langlevende organisaties
  • De rol van het verleden: waar komen we vandaan, wat is bepalend uit onze ontstaansgeschiedenis voor het heden en de toekomst
  • Huidige context en missie: waar staan we; wie zijn we; van welke waarden willen we onder geen beding afstand doen
  • De toekomstige omgeving: verkennen van de belangrijkste trends en onzekerheden aan de hand van verschillende toekomstscenario’s
  • De huidige organisatie: Hoe realiseren we nu onze missie, wat is ons business idee, in welke omgeving functioneert de organisatie, welke kansen en bedreigingen spelen een rol
  • Visie: waar liggen onze aspiraties en ambities; wat is succes voor ons; hoe kan ik mijn visie toetsen aan de hand van de scenario’s; het formuleren van visie-elementen
  • Implementatie: bepalen strategie en vertalen van de gekozen strategie in robuuste acties. In alle blokken wordt aandacht besteed aan uw rol als strateeg. Hoe kunt u de aangereikte modellen en werkwijzen toepassen in uw organisatie. Hoe creëert u draagvlak en kunt u omgaan met eventuele weerstand

Leg een professionele basis, start vandaag,  vraag hier informatie.

Back to Top

Onze trainers helpen u aan meer informatie en bij het maken van de juiste keuze.
Informatie aanvragen