Competentie Meting.

Competentie Meting

Wilt u meer inzicht in de bestaande kennis, vaardigheden en bekwaamheden van uw medewerkers? Met behulp van een competentiemeting brengt Boosting People dit helder in kaart. Een competentiemeting kan voor verschillende doeleinden ingezet worden. Zo stellen de resultaten van een competentiemeting u in staat:

•          de competenties van een medewerker op waarde te schatten
•          medewerkers op het juiste niveau op te leiden
•          een persoonlijk ontwikkelplan voor uw medewerkers op te stellen
•          op basis van competenties, medewerkers efficiënter in te zetten 

Boosting People stelt uw dagelijkse praktijk centraal. Altijd. Dus ook bij een competentiemeting vormt de dagelijkse praktijk het uitgangspunt. 

Leg een professionele basis, start vandaag,  vraag hier informatie.

Back to Top

Onze trainers helpen u aan meer informatie en bij het maken van de juiste keuze.
Informatie aanvragen