Bedrijfsopvolging

U loopt met de gedachte rond uw onderneming op termijn over te dragen aan één van uw kinderen. Is hij/zij er wel klaar voor? Wat zijn de fiscale en juridische gevolgen als ik mijn onderneming aan hem/haar overdraag? Welke fiscale constructies zijn er nodig en hoe bereid ik me op de juiste manier voor? Bedrijfsopvolging is een serieuze en ingewikkelde aangelegenheid!

Bedrijfsopvolging speelt met name bij familiebedrijven, anders is er sprake van een overname. Maar ook als een werknemer de zaak overneemt spreken we, in de volksmond, van bedrijfsopvolging. Hoe dan ook, met onderstaande adviezen zet u de eerste stap om de bedrijfsopvolging succesvol te regelen.

1. Begin op tijd

Bedrijfsopvolging is een serieuze en complexe aangelegenheid. Een voorbereidingstijd van 5 jaar is geen overbodige luxe. Op tijd beginnen, betekent dat u de structuur van uw onderneming zo inricht dat u kunt profiteren van fiscale voordelen. En dat kan duizenden euro’s schelen.

2. Bepaal de waarde van het bedrijf

Tevens is het belangrijk de waarde van het bedrijf vast te stellen. Het geeft aan wat de opvolger voor het bedrijf moet betalen. De basis hiervoor zijn de jaarrekeningen en begrotingen. Vervolgens zijn er verschillende manieren om de waarde vast te stellen. Een veel gebruikte methode is de Discounted Cashflow Methode. Deze methode kijkt naar de toekomstige geldstromen van uw bedrijf en vertaalt die naar een waarde op dit moment. Soms biedt een wat eenvoudigere methode uitkomst, zoals het bepalen van de intrinsieke waarde. Deze methode kijkt naar wat er op de balans staat.

3. Betrek de Belastingdienst bij de opvolging

De Belastingdienst bekijkt bij opvolging in de familiesfeer altijd of de voorwaarden tegen zakelijke condities tot stand komt. Overleg daarom met uw accountant en treedt de Belastingdienst met open vizier tegemoet. Stem de bedrijfsopvolging in alle gevallen met ze af. Kijk vooraf altijd wat de Belastingdienst zelf zegt over de faciliteiten rondom bedrijfsopvolging.

4. Regel de financiering

De eigenaar kan het geheel schenken, een gedeelte weggeven, of de opvolgers naar de bank sturen voor een lening. De bank kijkt of de onderneming gezond is en winstpotentie heeft. Als eigenaar kunt u ook zelf als financier voor uw zoon of dochter optreden. U hebt dan jaarlijks recht op een vast percentage dividend.

5. Regel een pensioenvoorziening

Voor veel ondernemers is het bedrijf hun pensioen. In veel gevallen gaat dat ook zo op. Houd er rekening meer dat uw pensioen niet alleen het inkomen is dat u straks geniet, maar ook wat uw partner ontvangt bij uw overlijden. Als er een eigen bedrijfspand is, dat de oud-eigenaar wil inzetten voor zijn pensioen, dan kunnen de opvolgers dat huren. Laat uw inkomens- en vermogensontwikkeling in kaart brengen, het bespaart u een hoop kopzorgen.

6. Bespaar belasting

Wie een bedrijf overdoet, is mogelijk inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting verschuldigd. Ook kan er overdrachtsbelasting of btw in het spel zijn. Met bepaalde fiscale faciliteiten, zoals de geruisloze doorschuiving en de bedrijfsopvolgingsregeling is belasting uit te stellen of te besparen. Bij schenken of erven kan zelfs een volledige vrijstelling van toepassing zijn. Voor de vrijstelling bij overlijden moet de beoogd opvolger het bedrijf erven. Neem daarom als eigenaar uw opvolger op in uw testament.

7. Leg afspraken vast

Maak duidelijke afspraken over alle relevante zaken rondom de bedrijfsopvolging en leg die afspraken schriftelijk vast. Stel in overleg met uw opvolger een voorlopige koopovereenkomst op. Een praktisch overdrachtstijdstip voor deze materiële overdracht is 1 januari. Leg de koopovereenkomst in de laatste maanden van het voorafgaande jaar vast. De juridische overdracht vindt vaak veel later plaats.

8. Neem besluiten over betrokkenheid

Veel ondernemers kiezen ervoor om na de opvolging betrokken te blijven bij het bedrijf dat ze zelf hebben opgebouwd. Wat ook de vorm is die u kiest, laat geen onduidelijkheid bestaan over de invloed, verantwoordelijkheden, aansprakelijkheid of betaling.

9. Voorkom emotionele problemen

Het familiebelang en het bedrijfsbelang kunnen nog wel eens door elkaar heen lopen. Sommigen geven te snel te veel weg, anderen eisen te veel voor zichzelf. Voorkom problemen en schakel een mediator in – ook als er geen problemen te verwachten zijn, een verstandige keus.

10. De fiscale en juridische kosten bij de opvolging

Een goed georganiseerde bedrijfsopvolging is vaak een investering. Er worden kosten gemaakt, maar die wegen niet op tegen het voorkomen en besparen van belastingen. Welke kosten komen er eigenlijk om de hoek kijken bij dit hele proces?

Leg een professionele basis, start vandaag,  vraag hier informatie.