Coaching.

Coaching

Een coach helpt een individu of een groep in het bereiken van allerlei soorten resultaten. Dit is een andere rol dan die van een trainer. Waar de trainer kennis overbrengt en nieuw gedrag oefent in praktische opdrachten, zal de coach meer vragen stellen om zelfinzicht te stimuleren. De verantwoordelijkheid om te groeien ligt voor een groter gedeelte bij de deelnemer. De coach stimuleert, faciliteert, begeleidt en analyseert, maar de deelnemer is verantwoordelijk voor de vervolgstappen die genomen worden. Bent u benieuwd welke gesprekstechnieken de coach toepast om dit leerproces op gang te brengen? Wilt u weten of coach zijn iets is voor u?

Onderwerpen

  • De basisprincipes van het coachen
  • De rol van coach en deelnemer
  • Het creëren van vertrouwen en gelijkwaardigheid
  • Communicatieprocessen doorgronden
  • Verschillende niveaus van communicatie herkennen
  • Zelfreflectie stimuleren
  • Confronterende gesprekstechnieken voeren
  • Heldere feedback geven

Leg een professionele basis, start vandaag,  vraag hier informatie.

Back to Top

Onze trainers helpen u aan meer informatie en bij het maken van de juiste keuze.
Informatie aanvragen